TÁRSASÁGUNKRÓL

BemutatkozĂĄs
CégvezetésIRODÁNK

8000, Székesfehérvår,
TĂĄvĂ­rda u. 2/A III.em. 12.
 
Tel.: 22 - 503 214
Fax.: 22 - 503 215
 
E-mail: iroda@progressio.hu
Web: www.progressio.huSZÉKHELYÜNK

1028, Budapest,
Muhar u. 54.
 
Tel.: 22/503-214
Fax.: 22 - 503 215
 
BemutatkozĂĄs
 
A PROGRESSIO Mérnöki Iroda Korlátolt FelelĂ”sségĂ» Társaság az 1999-ben alapított PROGRESSIO Mérnöki Szolgáltató Betéti Társaság jogutódja. A Társaság fĂ” tevékenysége a környezetvédelmi szaktanácsadás, szakértés, mérnöki tervezés, szolgáltatás, a környezetvédelemmel összefüggĂ” hatósági eljárásokat igénylĂ” mérnöki dokumentációk készítése, az országos és regionális fejlesztési programokban való részvétel. Társaságunk nagy számban és sikerrel készíti a környezeti hatástanulmányokat és vizsgálatokat, a környezetvédelmi felülvizsgálatokat, az egységes környezethasználati engedélyezést megalapozó dokumentációkat, a vízminĂ”ségi kárelhárítási terveket, a települési környezetvédelmi- és fejlesztési terveket, programokat. SzéleskörĂ»  ismeretek birtokában vállaljuk, hogy az Ön gazdasági társasága, vagy települése illetve lakóhelye eleget tesz a környezetvédelmi elĂ”írásoknak, továbbá  megalapozott pályázat készítésekkel tervezett fejlesztéseik megvalósulását elĂ”segítjük.
 
Cégvezetés
 

Munkatársaink, kollégáink átfogó ismeretekkel rendelkeznek a környezetvédelem területén, megbízás után képesek egy adott projektet önállóan végig vinni szükség esetén szak alvállalkozó bevonásával, személyükkel és munkájukkal képviselik az irodát.

Természetesen munkánk során szükség van speciális szakértelemmel bíró  alvállalkozók bevonására is (pl. különbözĂ” modellek elkészítése, kutató fúrások elvégzése stb.), Ă”ket megbízható referenciáik és sikeres munkáik alapján alkalmazzuk. A Társaság közgazdasági, jogtanácsosi, irodavezetési feladatait állandó partnerek segítségével nagy körültekintéssel végezzük.

A Társaság vezetĂ”i a Kaleta Család tagjai, melybĂ”l következik az egységes irányítás és a garanciális munkavégzés folyamatos biztosítása.

 

Kaleta JĂĄnos
ĂŒgyvezetĂ”

Feladatai: A TĂĄrsasĂĄg formai irĂĄnyĂ­tĂĄsa, kĂŒlönös tekintettel a pĂ©nzĂŒgyi ĂŒgymenet bonyolĂ­tĂĄsĂĄra Ă©s a munkafeltĂ©telek biztosĂ­tĂĄsĂĄra.
ÖNÉLETRAJZ>
 
Dr Kaleta ZoltĂĄn PhD
ĂŒgyvezetĂ”

Feladatai: KörnyezetvĂ©delmi kutatĂĄsok tervezĂ©se, vezetĂ©se valamint lebonyolĂ­tĂĄsa, a szĂŒksĂ©ges mĂ©rĂ©sek elvĂ©gzĂ©se, kiĂ©rtĂ©kelĂ©se. A TĂĄrsasĂĄg mĂ»ködĂ©sĂ©hez szĂŒksĂ©ges szĂĄmĂ­tĂĄstechnikai Ă©s telekommunikĂĄciĂłs rendszereinek biztosĂ­tĂĄsa.
 
Kaleta Jånosné
fÔmérnök

Feladatai: a TĂĄrsasĂĄg mĂ»ködĂ©sĂ©nek elĂ”segĂ­tĂ©se. ÁltalĂĄnos mĂ©rnöki Ă©s szakmai irĂĄnymutatĂĄs Ă©s felĂŒgyelet, ĂŒzletszerzĂ©s, beĂ©rkezĂ” ajĂĄnlatok Ă©rtĂ©kelĂ©se, minĂ”sĂ­tĂ©se, ajĂĄnlattevĂ”kkel a tĂĄrgyalĂĄsok lebonyolĂ­tĂĄsa, szerzĂ”dĂ©skötĂ©sre javaslattĂ©tel, projektek vezetĂ©se, minĂ”sĂ©gellenĂ”rzĂ©s.
ÖNÉLETRAJZ>
 


PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. official website (c) 2009. byGEEK
MINƐSÍTÉSEK: